VIDEOGRAMOS. Tarptautinis Kauno kino festivalis: Ekspedicijos turinys

Festivalis
Originalus pavadinimas

Expedition Content

Metai
2020 m.
Trukmė
78
Originalo kalba

anglų, danų, olandų k.

Subtitrai

lietuvių k.

Režisierius
Veronika Kusumaryati, Ernst Karel
Apie režisierių

Ernstas Karelis (g. 1970 Palo Alte, JAV) dirba su garsu – kuria elektroakustinę muziką, eksperimentinio dokumentinio garso darbus instaliacijoms ir performansams, garso postprodukciją dokumentiniams filmams, ypatingą dėmesį skiria stebimajam kinui. Jo darbuose dažnai labai svarbi aplinkos garsų įrašinėjimo praktika (angl. field recording) ir jų kompozicija. E. Karelis bendradarbiavo su kino kūrėjais ir vedė kursus apie dokumentinį garso meną Harvardo universiteto Sensorinės etnografijos laboratorijoje.

Veronika Kusumaryati (g. 1980 Bantule, Indonezijoje) yra politikos ir medijų antropologė, dirbanti Vakarų Papua. Jos tyrimai susiję su kolonializmo, dekolonizacijos ir postkolonializmo teorijomis ir istoriografija. Ji dirbo kuratore ir prodiusavo dokumentinius filmus, rodytus įvairiuose kino festivaliuose. V. Kusumaryati studijavo Kino ir medijų magistrą Džakartos menų institute. Ji yra Sensorinės etnografijos laboratorijos narė ir Harvardo universiteto mokslo darbuotoja.

EN

Ernst Karel, born in 1970 in Palo Alto, USA, works with sound, including electroacoustic music, experimental nonfiction sound works for multichannel installation and performance, and post production sound for nonfiction film, with an emphasis on observational cinema. His work often focuses on the practice of location recording and composing with unprocessed location recordings. In the Sensory Ethnography Lab at Harvard, Karel has collaborated with filmmakers and taught courses in reality-based audio.

 

1. Kaukių, dengiančių nosį ir burną dėvėjimas yra privalomas kino salėje ir kitose kino teatro patalpose.
2. Į kino seansus iki rugsėjo 30 d. bilietų prekyba vyksta TIK INTERNETU puslapyje www.kcromuva.lt. Kino teatro fizinė kasa iki rugsėjo 30 d. NEDIRBS.
3. Prašome atvykus dezinfekuoti rankas bei laikytis saugių 1 metro atstumų tarp žmonių visose kino teatro patalpose.
4. Jeigu po apsilankymo Kauno kino centre „Romuva“ sužinojote, kad sergate virusu, labai prašome mus informuoti, kad galėtume imtis priemonių, skirtų užkirsti kelią viruso plitimui.

 

TARPTAUTINIS KAUNO KINO FESTIVALIS. VIDEOGRAMOS.

1961 m. filmų kūrėjas Robertas Gardneris organizavo Harvardo Peabody ekspediciją į Nyderlandų Naująją Gvinėją (šiandienos Vakarų Papua). Gavę Nyderlandų kolonijinės vyriausybės paramą ir privačių rėmėjų lėšų, keletas turtingų amerikiečių, apsirūpinę 16 mm kameromis, fotoaparatais, juostiniais magnetofonais ir mikrofonu, išsirengė į ekspediciją ir penkiems mėnesiams apsigyveno Baliemo slėnyje tarp Hubula žmonių. Taip atsirado įtakingas Gardnerio filmas Mirę paukščiai, dvi fotografijos knygos, Peterio Matthiesseno knyga Po kalno siena ir dvi etnografinės monografijos. Michaelo Rockefellerio, vieno iš Standard Oil Rockefellerių, užduotis buvo fotografuoti ir įrašinėti Hubula pasaulio garsus. Ekspedicijos turinys – tai garso darbas iš 27 valandų trukmės juostos, kurioje dokumentuojami keista ekspedicijos ir Hubula žmonių akistata. Čia reflektuojami painūs ir sudėtingi multimodalinės antropologijos raidos momentai, atsispindintys Hubula žmonių bei Michaelio gyvenimuose ir tebesitęsiančioje Vakarų Papua kolonizacijos istorijoje.

EN

In 1961, filmmaker Robert Gardner organised the Harvard Peabody Expedition to Netherlands New Guinea (today West Papua). Funded by the Dutch colonial government and private donations, and consisting of several wealthy Americans wielding 16mm film cameras, still photographic cameras, reel-to-reel tape recorders and a microphone, the expedition settled for five months in the Baliem Valley among the Hubula people. It resulted in Gardner’s influential film Dead Birds, two photo books, Peter Matthiessen’s book Under the Mountain Wall, and two ethnographic monographs. Michael Rockefeller, of the Standard Oil Rockefellers, was tasked with taking pictures and recording sound in and around the Hubula world. Expedition Content is an augmented sound work composed from 37 hours of tape, which documents the strange encounter between the expedition and the Hubula people. The piece reflects on intertwined and complex historical moments in the development of approaches to multimodal anthropology, in the lives of the Hubula and of Michael and in the ongoing history of colonialism in West Papua.