Projektai

Europos regioninės plėtros fondasCPVA

Kauno kino centras „Romuva“ įgyvendina projektą „Kauno kino centro „Romuva“ kultūros
paveldo objekto aktualizavimas, jį įveiklinant, optimizuojant ir keliant paslaugų kokybę“.

Projektas įgyvendinamas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšų.

Kino centras „Romuva“ vienintelis iš tarpukariu gyvavusių Kauno miesto kino teatrų išlikęs bei
savo pagrindines funkcijas išsaugojęs kino teatras, kurio pastatas yra valstybės saugomas kultūros
paveldo objektas.
Projekto metu bus sutvarkytas 1940 m. pastatytas kultūros paveldo objektas „Romuvos“ kino
centras, esantis Kauno centre, Laisvės al. 54. Projekto metu vykdomos veiklos: kultūros paveldo
objekto tvarkybos darbai, įrangos ir baldų įsigijimas. Suplanuotos įgyvendinti veiklos prisidės prie
problemos sprendimo - kultūros paveldo apsaugos, kultūrinių renginių plėtros, kokybės,
prieinamumo bei įvairovės padidinimo, siekiant pritraukti papildomus lankytojų srautus bei
padidinti visuomenės susidomėjimą Lietuvos kultūros paveldu. Įvykdžius projekto veiklas bus
padidintas kino seansų, atskleidžiančių paveldą, edukacinių užsiėmimų, kultūrinių renginių
(koncertų, spektaklių) bei ekskursijų skaičius.
Projekto tikslas – išsaugoti bei atskleisti vertingąsias kino centro „Romuva“ kaip kultūros paveldo
objekto savybes ir padidinti esamų paslaugų kokybę, prieinamumą bei įvairovę, siekiant pritraukti
papildomus lankytojų srautus bei padidinti visuomenės susidomėjimą Lietuvos kultūros paveldu.
Įgyvendinant projektą planuojama pasiekti šiuos rezultatus:
1. Atlikti paveldo tvarkybos ir statybos (rekonstravimo) darbai kultūros paveldo objekte,
esančiame Laisvės al. 54, Kaune. Projekto metu bus atlikta: pastato remontas, tvarkybos
darbai (tvarkybos (pietinio, rytinio, šiaurinio, vakarinio fasadų, pirmo aukšto tvarkyba),
tvarkomųjų statybos (statybinių konstrukcijų, bendrųjų statybos darbų, vidaus apdailos,
langų, durų keitimas, keltuvo, mobilios rampos įrengimas, akustikos, elektros, gaisrinės
signalizacijos, kompiuterinių tinklų, šilumos punkto, šildymo, vėdinimo, nuotekų,
vandentiekio), lauko inžinerinių tinklai (vandentiekio tinklų) darbai.
2. Įsigytos inžinerinės paslaugos: pastato tyrimų ir jų apibendrinimo, pastato projektinių
pasiūlymų, techninio projekto parengimo, techninio projekto ekspertizių (bendrosios ir
specialiosios), darbų techninės priežiūros, FIDIC inžinieriaus ir statinio projekto vykdymo
priežiūros paslaugos.
3. Įsigyta kultūrinėms paslaugoms organizuoti skirta įranga ir baldai. Įsigyjama įranga: scenos
mašinerija (1 kompl.), scenos apranga/draperija (1 kompl.), scenos efektinio apšvietimo
įranga (1 kompl.), audio sistemos (1 kompl.), kino-technologinė įranga (1 kompl.),
papildoma įranga (1 kompl.).
Projektas iš dalies finansuojamas iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros
paveldo objektus“.