Kauno kino centro „Romuva“ kultūros paveldo objekto aktualizavimas, jį įveiklinant, optimizuojant ir keliant paslaugų kokybę

Kauno kino centras „Romuva“ įgyvendina projektą „Kauno kino centro „Romuva“ kultūros paveldo objekto aktualizavimas, jį įveiklinant, optimizuojant ir keliant paslaugų kokybę“, Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-21-0005 (toliau – Projektas).

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto “Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“.

2018 m. sausio 12 d. Kauno kino centras „Romuva“ ir Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė Projekto finansavimo sutartį. Finansavimo sutartyje numatyta bendra Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 2.322.686,72 Eur, iš kurių Europos Sąjungos fondų lėšos 1.021.767,00 Eur, ir 1.300.919,72 – Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšos

Kino centras „Romuva“ - vienintelis išlikęs bei savo pagrindines funkcijas išsaugojęs tarpukariu gyvavęs Kauno miesto kino teatras, kurio pastatas yra valstybės saugomas kultūros paveldo objektas.

Projekto metu bus sutvarkytas 1940 m. pastatytas kultūros paveldo objektas „Romuvos“ kino centras, esantis Kauno centre, Laisvės al. 54. Projekto metu vykdomos veiklos: kultūros paveldo objekto tvarkybos darbai, įrangos ir baldų įsigijimas. Suplanuotos įgyvendinti veiklos prisidės prie problemos sprendimo - kultūros paveldo apsaugos, kultūrinių renginių plėtros, kokybės, prieinamumo bei įvairovės padidinimo, siekiant pritraukti papildomus lankytojų srautus bei padidinti visuomenės susidomėjimą Lietuvos kultūros paveldu.  Įvykdžius projekto veiklas bus padidintas kino seansų, atskleidžiančių paveldą, edukacinių užsiėmimų, kultūrinių renginių (koncertų, spektaklių) bei ekskursijų skaičius.

Projekto tikslas – išsaugoti bei atskleisti vertingąsias kino centro „Romuva“ kaip kultūros paveldo objekto savybes ir padidinti esamų paslaugų kokybę, prieinamumą bei įvairovę, siekiant pritraukti papildomus lankytojų srautus bei padidinti visuomenės susidomėjimą Lietuvos kultūros paveldu. Šiam tikslui pasiekti numatytos projekto veiklos: kultūros paveldo objekto tvarkybos ir statybos darbai, įrangos ir baldų įsigijimas

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. sausio 31 d.

Įgyvendinant projektą bus pasiekti šie rezultatuai:

  1. Atlikti paveldo tvarkybos ir statybos (rekonstravimo) darbai kultūros paveldo objekte, esančiame Laisvės al. 54, Kaune. Projekto metu bus atlikta: pastato remontas, tvarkybos darbai (tvarkybos (pietinio, rytinio, šiaurinio, vakarinio fasadų, pirmo aukšto tvarkyba), tvarkomųjų statybos (statybinių konstrukcijų, bendrųjų statybos darbų, vidaus apdailos, langų, durų keitimas, keltuvo, mobilios rampos įrengimas, akustikos, elektros, gaisrinės signalizacijos, kompiuterinių tinklų, šilumos punkto, šildymo, vėdinimo, nuotekų, vandentiekio), lauko inžinerinių tinklai (vandentiekio tinklų) darbai.
  2. Įsigytos inžinerinės paslaugos: pastato tyrimų ir jų apibendrinimo, pastato projektinių pasiūlymų, techninio projekto parengimo, techninio projekto ekspertizių (bendrosios ir specialiosios), darbų techninės priežiūros, FIDIC inžinieriaus ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
  3. Įsigyta kultūrinėms paslaugoms organizuoti skirta įranga ir baldai. Įsigyjama įranga: scenos mašinerija (1 kompl.), scenos apranga/draperija (1 kompl.), scenos efektinio apšvietimo įranga (1 kompl.), audio sistemos (1 kompl.), kino-technologinė įranga (1 kompl.), papildoma įranga (1 kompl.).

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto “Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“.