Paskatinimai ir apdovanojimai

2018 m. įstaigos darbuotojų, gavusių paskatinimus skaičius – 12, priežastys – teigiamas kasmetinis veiklos vertinimas.

2018 m. nebuvo apdovanota darbuotojų.