Vadovo darbotvarkė

Kauno kino centro „Romuva" vadovo susitikimai, planuojami birželio 17 - 21 d.

Trečiadienis

15 – 16:30 val. gamybinis susirinkimas dėl pastato rekonstrukcijos

 

Kauno kino centro „Romuva" vadovo susitikimai, planuojami birželio 10 - 14 d.

Antradienis

15 - 16 val. susitikimas pas adminsitracijos direktoriaus pavaduotoją dėl rangos sutarties

Trečiadienis

15 – 16:30 val. gamybinis susirinkimas dėl pastato rekonstrukcijos

 

Kauno kino centro „Romuva" vadovo susitikimai, planuojami birželio 3 - 7 d.

Trečiadienis

15 – 16:30 val. gamybinis susirinkimas dėl pastato rekonstrukcijos