Vadovo darbotvarkė

Kauno kino centro „Romuva" vadovo susitikimai, planuojami lapkričio 11 - 15  d.

Ketvirtadienis

11 val. Kino rodytojų asociacijos ir LATGA susitikimas dėl mokesčio didinimo kino teatrams.