Vizualizuoti įspūdžiai: skaitymo skatinimo ir kūrybiškumo ugdymo iniciatyva

Kauno kino centras „Romuva" pirmą kartą dalyvavo jau trečius metus Kauno apskrities viešosio bibliotekos vykdomame projekte „Skaitymas šeimoje: nuo lopšinių iki šiurpių“. Projekto tikslas – pasitelkiant novatoriškas skaitymo skatinimo ir kūrybiškumo formas ugdyti Kauno ir Kauno regiono, nacionalinių mažumų bei socialinės atskirties rizikos šeimų tautinę savimonę, kultūrinį identitetą bei skaitymo šeimoje tradicijas.

Kauno kino centro „Romuva" organizavo kūrybines dirbtuves kaip filmuoti mobiliaisiais telefonais ir fiksuoti savo įspūdžius.

Dviejų dienų (gegužės 19–20) kelionės kryptis buvo Žemaitijos etnografinis regionas. Šeimos lankėsi Kretingoje ir Telšiuose. Keliautojai aplankė Baltų mitologijos parką ir labirintą, gamino saldainius Kretingos dvaro saldaininėje, Telšiuose ieškojo „mažųjų miesto puošmenų“, o ant Masčio ežero kranto dainavo lopšines ne tik lietuvių, bet ir lenkų, rusų kalbomis, skaitė sakmes, legendas ir šiurpes ant Šatrijos kalno. Stipriausias emocijas fiksavo savo mobiliaisiais telefonais, iš kurių vaizdo medžiagos vėliau bus sumontuotas filmas.